<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d267854505513069715\x26blogName\x3dPintu+Gerbang+Mindaku...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://syafiq-awaludin.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://syafiq-awaludin.blogspot.com/\x26vt\x3d708088003216409467', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, April 24, 2008 . 6:33 PM

Ibuku

Ibu
Setiap deras degupan jantungku
Engkau mampu merasanya
Ketika aku:
Sedih
Gembira
Gelisah
Naluri ibumu
Bagaikan sebati dalam diriku

Ketika aku sedih
Kaulah ubat kepada duka laraku
Menceriakan dan menghakis
Perasaan yang melunturkan
Semangatku

Ketika aku gembira
Engkau juga turut berkongsi
Kegembiraan yang menyinari saat
Aku hidup di muka bumi ini
Sebagai manusia

Pabila gelisah menyelubungi jiwaku
Engkau masih bersamaku
Menolong menyelesaikan
Masalah yang tak sudah-sudah mengusutkan
Perjalanan hidupku

Ibu
Selagi hayat dikandung badan
Aku akan sentiasa mendampingimu
Membelai dan menjagamu hingga ke hari tua

Ibu
Aku tahu kasih sayang yang kucurahkan kepadamu
Tak setanding kasih sayang ibu kepada anaknya
Namun, terimalah keikhklasanku
Untuk menyayangi
Insan yang mulia iniMuhammad Syafiq
3P2
____________________________________________________________________

Sang Suria

Sungguh indah matahari terbenam,
Bagai bebola api menyembunyi
Di belakang tabir lautan yang luas.
Aku terpesona apabila terpandangnya.

Tiada sepatah kata
yang dapat menjelaskan kecantikannya
Yang menusuk kalbu sesiapa yang memandangnya.
Aku kagum akan keindahannya
Seindah permata ditelan api.

Setiap hari dia menemaniku
Ke mana jua aku pergi
Dari hujung ke hujung muka bumi ini.
Dia akan sentiasa menyinar di langit
Memerhatiku dari angkasa
Yang menjadi tempat lindungannya.
Jauh dari capaian manusia

Sentiasa cantik dan megah
Ratu di langit untuk selama-lamanya
Terpancar suatu keayuan yang luar biasa
Tiada tandingan,tiada yang serupanya.

Apabila menjelangnya bulan
Dia lesap daripada pandanganku
Perasaan rindu semakin bergelora
Sesaat tanpa renungannya

Aku membazir saat-saat terakhir aku
Dengan kawan baru aku itu.
Keesokannya akan bermula cerita yang baru
Cerita yang tidak akan hapus dari ingatan
Walau hingga ke akhir hayat aku.

Pancaran matahari pun semakin pudar
Berjuta bintang mengambil alih.
Langit semakin gelap,
ditenggelam warna hitam.
Akhirnya bulan timbul di hadapan pandanganku

Matahari pula perlahan-lahan
jatuh dari langit
Menyembunyikan dirinya dari mata manusia
Hilang dari pandangan.


MUHD SYAFIQ BIN AWALUDIN
3P2
___________________________________________________________________